NLB z višjimi obrestnimi merami spodbuja dolgoročnejše depozite in širi paleto varčevalno-naložbenih produktov

24. avgust 2023

NLB bo s 1. septembrom strankam ponudila nove, občutno zvišane obrestne mere produktov, s katerimi bomo stranke spodbudili k vlaganju sredstev v daljše ročnosti, ki prinašajo tudi višje obrestne mere. NLB s tem potrjuje svojo sistemsko pozicijo ter vlogo odgovornega igralca na finančnem trgu. 

NLB ponuja celovito paleto možnosti plemenitenja sredstev:

  • NLB Varčevalni račun, ki je zaradi svoje fleksibilnosti že danes najpriljubljenejši produkt. Stranke lahko s sredstvi prosto razpolagajo že 7 dni po tem, ko jih položijo na račun. Če boste sklenili NLB Varčevalni račun, si boste zagotovili obrestno mero v višini 20 odstotkov 6-mesečnega euriborja.
  • Depoziti različnih ročnosti z višjo obrestno mero za daljše ročnosti.
  • Kombinirani produkt NLB Naložbeni par za tiste, ki si želijo višjih donosov in
  • široka ponudba NLB Skladov in zavarovanj Vita.

Tako lahko  varčevalci pri NLB glede na svoje potrebe in zmožnosti razpršijo svojo naložbo in s tem dosežejo višji donos, a ohranjajo varnost svojih sredstev, ki jo slovenski varčevalci posebej cenijo. 

Spodbudne depozitne obrestne mere za daljšo ročnost

Fiksne obrestne mere za depozite se za ročnosti nad 1 letom gibljejo med 2 in 2,5 % letno, kar ponudbo NLB uvršča okoli sredine tovrstnih ponudb evropskih bank.  

Bolj podrobno spodaj:

Doba vezave

Nove obrestne mere od 1.9.2023

od 31 – 365 dni

1,0000 %

od 13 – 24 mesecev

2,5000 %

Od  25 – 36 mesecev

2,0000 %

Od 37 – 48 mesecev

2,0000 %

od 49 – 60 mesecev

2,0000 %

NLB Naložbeni par

NLB Naložbeni par je kombinacija depozita ter naložbe v vzajemni sklad družbe NLB Skladi ali življenjsko zavarovanje zavarovalnice Vita. Pri razporeditvi sredstev znotraj NLB Naložbenega para lahko izbirate med tremi možnimi razmerji vrednosti vplačil v posamezni produkt. Razmerja med depozitom ter naložbo v vzajemni sklad ali življenjsko zavarovanje lahko znašajo 30:70, 50:50 ali 70:30.

Razmerje vplačil

Ročnost v mesecih

Nove obrestne mere od 1. 9. 2023

30 : 70

13 - 24

3,80 %

25 - 36

3,65 %

50 : 50

13 - 24

3,60 %

25 - 36

3,45 %

70 : 30

13 - 24

3,30 %

25 - 36

3,15 %

NLB Komuniciranje

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!