Od 1. februarja lahko vpišete obveznice za državljane tudi pri NLB

30. januar 2024

Republika Slovenija je izdala poziv za vpis obveznic za državljane z oznako RS94. Vpišete jih lahko tudi pri NLB, in sicer od 1. februarja 2024 do vključno 16. februarja do 12. ure. Naročilo za nakup obveznic lahko oddate osebno v 36 poslovalnicah NLB širom po Sloveniji, preko elektronske trgovalne platforme NLB Trading ali telefona, če imate geslo za tovrstno oddajo naročil.

O obveznici RS za državljane

Republika Slovenija namerava izdati za 250 milijonov evrov obveznic za državljane. Obveznica je državni dolžniški papir, ki velja za manj tvegano naložbo. Ročnost obveznice je 3 leta in bo torej zapadla leta 2027. V vmesnem času bo z obveznicami možno trgovati na sekundarnem trgu, saj bodo kotirale na Ljubljanski borzi. Obveznice so namenjene polnoletnim fizičnim osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Obrestna mera znaša 3,4 %.

Minimalni znesek vpisa znaša 1.000 evrov (1 obveznica), maksimalni 100.000 evrov (100 obveznic). V primeru presežnega vpisa bo lahko število obveznic, ki bodo dodeljene posameznemu vlagatelju, manjše od vpisanega zneska, vendar ne manj kot 1.000 evrov.

Kako lahko vpišete obveznico, če še nimate trgovalnega računa?

Za vpis obveznic je potreben trgovalni račun. Če trgovalnega računa še nimate, ga lahko odprete osebno v poslovalnici NLB d.d. Če boste hkrati tudi oddali naročilo za nakup obveznic, izberite eno od 36 NLB poslovalnic po Sloveniji, kjer je možen nakup obveznic. Tako boste hkrati lahko odprli trgovalni račun in tudi vpisali želeno količino obveznic.

Za odprtje trgovalnega računa potrebujete:

  • veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje),
  • imetniški transakcijski račun,
  • davčno številko,
  • enotno matično številko občana (EMŠO).

Kako lahko vpišete obveznice, če že imate trgovalni račun?

Če že imate trgovalni račun, lahko obveznice vpišete na spodnje načine:

  • osebno v eni od izbranih poslovalnic NLB,
  • preko elektronske trgovalne platforme NLB Trading,
  • na telefon (z geslom za telefonsko oddajo naročil) 01 476 51 99, 01 476 52 06 ali 01 477 21 42.

Kakšni so stroški, povezani z vpisom obveznice?

Stroški povezani s trgovalnim računom

Stranke, ki še nimajo trgovalnega računa, morajo upoštevati tudi strošek nadomestila za odprtje trgovalnega računa, ki znaša 1,35 evra (cenik KDD). Ob odprtju se obračuna še nadomestilo za vodenje trgovalnega računa NLB za obdobje februar do junij 2024, in sicer v višini 15,50 evra oziroma 7,75 evra (50 % popust, če se odločite za elektronsko obveščanje).

Letno nadomestilo NLB za vodenje trgovalnega računa znaša 37,20 evra oz. 18,60 evra (50 % popust za elektronsko obveščanje). Obračunavamo ga polletno.

Ostali stroški, povezani z imetništvom obveznic za državljane

Za namen vpisa (nakupa) obveznic NLB ne bo zaračunala nobenih nadomestil, vezanih na transakcijo, obračunali se bodo le stroški KDD v višini 0,0185 % nominalne vrednosti, minimalno 2,50 evra.

NLB prav tako za celotno obdobje imetništva, ne bo zaračunavala letnih nadomestil za vzdrževanje stanj za obveznice RS94, ki jih stranka vpiše v primarni izdaji. Prav tako ne bomo zaračunavali nadomestil za izplačila denarnih upravičenj, ki izhajajo iz obveznice RS94.

Letno se bo obračunavalo zgolj stroške KDD za vzdrževanje stanj po vsakokrat veljavnem ceniku KDD,  pri čemer se bo upošteval  50% popust. (Na dan 1.2.2024 znaša dogovorjeno nadomestilo 0,00642% od nominalne vrednosti letno.)

Več informacij o obveznici je dostopnih na spletni strani banke, kjer lahko preko spletnega kalkulatorja izračunate tudi informativne stoške. Stranke se lahko po pojasnila obrnejo tudi na NLB Kontaktni center: +386 1 477 20 00, e-naslov: info@nlb.si

NLB Komuniciranje

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!