Varovanje okolja

Zmanjšujemo porabo naravnih virov

V banki nadaljujemo trend zmanjševanja porabe naravnih virov. Zadnja leta smo v okviru zelene pisarne uvedli elektronske izpiske, e-račune in znižali porabo papirja. Znižali smo porabo električne energije, porabo naravnih virov pa znižujemo tudi s prestrukturiranjem, racionalizacijo poslovanja in zniževanjem stroškov.