Varovanje okolja

Zmanjšujemo svoj okoljski odtis in pripravljamo različne pobude in cilje, s katerimi to dosegamo. Okoljska odgovornost za nas pomeni tudi izvajanje odločilnih korakov pri razvoju poslovnih rešitev, ki pozitivno vplivajo na naravno okolje.

Nadaljujemo trend zmanjševanja porabe naravnih virov. Zadnja leta smo v okviru zelene pisarne uvedli elektronske izpiske, e-račune in znižali porabo papirja. Znižali smo porabo električne energije, porabo naravnih virov pa znižujemo tudi s prestrukturiranjem, racionalizacijo poslovanja in zniževanjem stroškov.

V letih 2020 in 2021 skupaj smo z zmanjšanjem internega printanja ohranili več kot

700 velikih dreves

 

 

 kar predstavlja več kot

1 hektar gozda.

  

  

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!