Ko vam denar pošlje SMS

"Halo, tukaj vaš transakcijski račun, sporočam vam, da do mene nekdo poskuša dostopati, pa še denar želijo odnesti!" Tako lahko v šali povzamemo uporabo funkcionalnosti SMS-sporočil, ki jih lahko prejemate iz svoje banke.


Kratki SMS-Alarmi in SMS-Opomniki so idealno sredstvo pravočasnega obveščanja, preberemo jih kjerkoli in takoj. Prav zato jih pri NLB uporabljamo tudi za obveščanje o dogajanju na poslovnem računu podjetja. Tako zagotavljamo boljšo informiranost o dogajanju na računu in večjo varnost vaših sredstev.

Kaj omogočajo SMS-Alarmi in SMS-Opomniki?

  • Sledite lahko prilivom na vašem računu in izberete prejem za vse zneske ali zneske nad 50, 200, 500 ali 1.000 evri.
  • Prejemate lahko dnevna ali tedenska poročila o stanju na računu.
  • Obveščeni ste lahko ob oddaji plačil prek NLB Proklika.
  • Obveščeni ste lahko o vseh nakupih z vašimi NLB Poslovnimi karticami Mastercard ali BA Maestro.

Sprotno obveščanje o prilivih

"Smo manjše podjetje, ki se ukvarja z gradbeno dejavnostjo in imamo kar veliko težav z zamudami plačil naših kupcev. Zaradi tega imamo lahko potem tudi težave pri dobaviteljih. Za nas so informacije o prilivih izjemnega pomena, saj lahko tako sproti na najenostavnejši način preverjamo, kdo in kdaj nam je plačal," je povedala Maksimiljana Bajuk, poslovna sekretarka v gradbenem podjetju Intelekta, d. o. o., iz Šentruperta.

Prav takemu operativnemu računovodstvu in podrobnemu sledenju dogajanja na računu je namenjena storitev pošiljanja kratkih SMS-Opomnikov o prilivih na poslovni račun. Zakoniti zastopnik v podjetju lahko določi, kdo naj prejema SMS-Opomnike, hkrati pa lahko označi tudi mejno višino zneska prilivov, za katera naj se odpošlje sporočilo.

To pomeni, da lahko SMS-Opomnike prejmete samo za zneske, višje od 50, 200, 500 ali 1.000 evrov, ali pa za vse prilive ne glede na znesek. Sporočila prejmete za prilive v vseh valutah v času med 4. in 19. uro vse delovne dni. Če se prilivi realizirajo zunaj tega obdobja, so informacije poslane takoj naslednji delovni dan zjutraj. Sporočilo prejmete tudi v primeru stornacije priliva. Primer teksta sporočila se glasi: "NLB d.d.: Dne 22.8.2014 ste na racun 02XXXX*******XXXX prejeli priliv v visini 2.115,41 EUR."

Sprotno obveščanje o stanju

Védenje o tem, kakšen je dnevni izplen ali stanje ob začetku oziroma koncu dneva, je zagotovo najpomembnejša informacija za učinkovito vodenje vaših financ. Storitev pošiljanja SMS-Opomnika o stanju na računu je namenjeno prav temu enkrat dnevno ali enkrat tedensko lahko prejmete sporočilo o stanju na računu, pri tem sami določite, ali ga boste prejeli zjutraj ali zvečer.

Ker imate mobilni telefon verjetno vedno pri sebi, boste tako, kjerkoli ste, sproti obveščeni in ne bo vam treba preverjati dogajanja tako, da bi se povezali v e-banko ali telefonirali v računovodstvo. Pri storitvi ni pomembno, katerega slovenskega operaterja uporabljate za mobilno telefonijo. Sporočilo se bo glasilo takole: "NLB d.d., stanje na računu SI5602045XXXXXX4465, dne 20.8.2014 ob 14:05, znasa 14.502 EUR."

SMS-Alarm o plačilih prek NLB Proklika

Za nadzor odlivov je namenjeno SMS-sporočilo, ki vas obvešča o plačilih prek NLB Proklika, ki ste jih poslali v izvršitev. Tako lahko poslovodstvo vedno točno vé, kdaj in v kakšnem znesku so bili oddani nalogi prek NLB Proklika.

To je lahko še posebno koristno v primeru, če prejemnik sporočila nalogov ni oddal v izvršitev, saj lahko nemudoma ukrepa in pokliče na tehnično podporo uporabnikom NLB (+386 01 477 20 60, vsak delovnik med 8. in 20. uro, ob sobotah med 9. in 19. uro), ali v kontaktni center NLB (+386 01 477 20 00, 24 ur dnevno), kjer bodo poskušali plačila ustaviti. Glede na vaš način oddaje plačil v izvršitev boste prejeli eno ali več sporočil, v katerih vam sporočimo tudi skupni znesek oziroma v primeru plačil v različnih valutah okvirni seštevek plačil, preračunanih v EUR.

Sporočila prejmete le, če so nalogi uspešno oddani v strežnikv primeru zavrnitve se sporočila ne pošljejo in o zavrnitvi je uporabnik NLB Proklika obveščen neposredno v prometu prek e-banke.

Varnost pri plačevanju s karticami

Uporabnikom NLB Poslovnih kartic Mastercard ali NLB Poslovnih kartic BA Maestro je na voljo tudi SMS-Alarm o uporabi kartice. Tako so lahko prepričani, da so nakup res opravili oni.

"Tudi takšne primere smo že imeli, da je nekdo prejel SMS o nakupu s kartico, čeprav tisti trenutek sploh ni opravljal nakupa. Poklical je NLB Kontaktni center in ustrezno smo ukrepali. Takšni primeri so redki, banka pa zna ustrezno zavarovati interes uporabnikov," je povedala Nada Drobnič, direktorica sektorja za podporo strankam in kontaktni center v NLB.

Uporabniki prejmejo sporočilo o nakupu ob vsakem plačilu s kartico, seveda tudi pri nakupih prek spleta ali telefona. V sporočilu so izpisane vse potrebne informacije: znesek, lokacija in vrsta nakupa (dvig, spletni ali telefonski nakup, neuspešen nakup oziroma zavrnitev avtorizacije nakupa), datum, kraj in država opravljene transakcije in telefonska številka NLB Kontaktnega centra, kamor se prejemnik SMS-Alarma lahko javi, če dvomi o izvedbi plačila.

Uporabniki lahko izberejo, ali želijo obvestila prejeti za vse nakupe in dvige ali pa le za nakupe nad 20, 30, 50 ali 100 evrov, doma in v tujini.

Kaj pridobite z obveščanjem SMS?

  • Večji nadzor nad denarnim tokom
  • Obveščenost o stanju na vašem računu in prilivih
  • Nadzor nad oddajo plačil prek NLB Proklika
  • Pravočasno zaznate morebitne zlorabe plačilnih kartic in lahko o tem obvestite NLB Kontaktni center

september, 2014

Bodite obveščeni o poslovanju z vašim poslovnim računom, karticami in poslovanju v NLB Prokliku.

SMS-Sporočila

NLB Proklik

NLB Proklik

Elektronska banka - odprta 24/7, v kateri lahko z računalnikom hitro, preprosto in varno izvajate različne bančne storitve.

Ne zamudite dobrega poslovnega nasveta

Pridružite se več kot 24.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre poslovne finančne odločitve.


Prijavi se