Vključevanje gluhih v svet slišečih

Premalo se zavedamo, da se gluhi pogosto srečujejo z oteženim dostopom do storitev, ki jih potrebujejo v vsakdanjem življenju, pa tudi pri dostopu do kulturnih in drugih vsebin. Pomemben korak k boljšemu vključevanju gluhih in naglušnih v svet slišečih so v Društvu gluhih in naglušnih Ljubljana ob naši podpori naredili letos spomladi s pobudo Gledališki tolmač. V prvem sklopu pobude si je štiri predstave s tolmačenjem v slovenski znakovni jezik ogledalo več kot 100 gluhih, med njimi tudi otroci. Iskreni in navdušeni odzivi udeležencev predstav so nas močno razveselili, zato pobudo še naprej ponosno podpiramo in načrtujemo dodatne aktivnosti.

Pred nekaj meseci smo tako naredili korak naprej v smeri večje vključenosti gluhih in naglušnih v svet slišečih in jim kot edina banka v Sloveniji omogočili lažje opravljanje osnovnih bančnih opravil preko video klica. Naklonjeni odzivi uporabnikov na novo storitev so v nadaljevanju botrovali še k odločitvi o organizaciji delavnice finančnega opismenjevanja s tolmačenjem v slovenski znakovni jezik, na kateri so gluhi in naglušni prejeli dragocene nasvete za spoprijemanje z vsakodnevnimi, pa tudi z nepričakovanimi finančnimi izzivi. Na našo pobudo pa bo marketinško-komunikacijska konferenca Sempl prvič dostopna tudi gluhim in naglušnim, saj bo vseh 20 predavanj na glavnem odru tolmačenih v znakovni jezik.

Namen pobude Gledališki tolmač ni le približati slovenskih gledališč gluhim, ampak tudi ozaveščati slišeče prebivalstvo o pomenu socialne vključenosti gluhih.

Zadnje objave